Esper A.Ş. Damga

Biz kimiz

Biz kimiz

Esenler Belediyesine nitelikli insan kaynağı temin etmek ve Personelin iş memnuniyetini arttırarak hizmet kalitesini en yüksek seviyelere çıkarmak amacı ile kurulan ESPER Esenler Belediyesi Personel Anonim Şirketi 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126.maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28.maddesi doğrultusunda İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birlikleri ve Belediyeye Bağlı Kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78.Madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmesini sağlamaya ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmek” amacı ve Esper Esenler Personel A.Ş. adıyla kurularak 6 Temmuz 2018 tarih ve 9615 sayılı ticaret sicil gazetesi ile kuruluşu tescil edilmiş ve 31 Temmuz 2018 tarih ve 9632 sayılı ticaret sicil gazetesi ile de unvan değişikliği yapılarak Esper Esenler Belediyesi Personel A.Ş. unvanıyla Tek pay sahibi Esenler Belediyesine aidiyeti tescil edilmiştir.

TOP